Aktualności

Według najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszym półroczu bieżącego roku, firmy zatrudniające co najmniej jedną osobę stworzyły 426 tysięcy nowych miejsc pracy. Mimo to chętnych wciąż brakuje. Pod koniec czerwca 2018 roku nieobsadzonych pozostało 165 tysięcy miejsc pracy, o jedna trzecią więcej niż w roku ubiegłym.

Najwięcej nieobsadzonych stanowisk jest w branży przetwórczej. Wynika to z tego, że przemysł ten zatrudnia głównie wykwalifikowanych specjalistów, o których niezmiernie trudno przy wyjątkowo niskim bezrobociu. Kłopoty wynikają również z tego, że większość pracowników tej branży to osoby starsze, które skorzystały z obniżenia wieku emerytalnego i zrezygnowały z pracy.

Na drugim miejscu wśród branż o największej liczbie nieobsadzonych wakatów znajduje się budownictwo. Spowodowane jest to głównie dużą emigracją za granicę, gdzie zarobki są o wiele wyższe.

Duże kłopoty z naborem ma również branża handlowa. Eksperci są zdania, że przemysł ten, obsadzony głównie przez kobiety, ucierpiał przez świadczenia związane z programem "500+". Wiele pań zrezygnowała z pracy i zajęła się wychowaniem dzieci.

Analitycy przewidują, że problemy z rekrutacją pracowników będą stanowić coraz większy problem dla pracodawców, którzy będą zmuszeni do sięgania po osoby długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo, kształcącą się młodzież oraz obcokrajowców.

Dane o tworzeniu nowych miejsc pracy zbierane są przez Główny Urząd Statystyczny od 2007 roku.

przydatne linki

Strefa podatnika / Strefa doradcy podatkowego

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradędoradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami