Aktualności

Od 18 września 2018 roku zaczną obowiązywać wyższe stawki za czynności doradczy podatkowego w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Podwyżka obejmie sprawy dotyczące obowiązków podatkowych i celnych oraz sprawy egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami stanowiące podstawę do zasądzenia przez są kosztów zastępstwa prawnego.

Wyższe stawki to efekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 16 sierpnia 2018 roku w sprawie wynagrodzenia za czynności dorady podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wedle nowego rozporządzenia, doradca podatkowy w postępowanie przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna przy wartości przedmiotu sprawy, wyniesie:

- do 500 zło - 90 zł

- powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł

- powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 900 zł

- powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.800 zł

- powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 3.600 zł

- powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 5.400 zł

- powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł - 10.800 zł

- powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł - 15.000 zł

- powyżej 5.000.000 zł - 25.000 zł

- wynagrodzenie w pozostałych sprawach - 480 zł

 

W przypadku występowania przed sądem administracyjnym drugiej instancji wynagrodzenie wyniesie nie mniej niż 240 zł:

- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 75% kwoty wynagrodzenie określonego w ust. 1 rozporządzenia (tj. Powyższe stawki wynagrodzeń w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji), a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam doradca podatkowy - 100% tej kwoty

- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1 rozporządzenia, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam doradca podatkowy - 75% tej kwoty

- za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 50% kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1 rozporządzenia, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam doradca podatkowy, nie sporządził nie wniósł kasacji - 75% tej kwoty

- za udział w postępowaniu zażaleniowym.

przydatne linki

Strefa podatnika / Strefa doradcy podatkowego

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradędoradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami