Aktualności

Emigracja zarobkowa setek tysięcy obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi czy Mołdawii zwiększa prawdopodobieństwo kolizji drogowej z przyjezdnymi z Europy Wschodniej. Co zrobić, jeśli ucierpieliśmy w efekcie takiej kolizji z obcokrajowcem na terenie Polski?

Właściciel pojazdu zarejestrowanego w krajach Europy Wschodniej, po spowodowaniu kolizji na terytorium Polski powinien okazać się Zieloną Kartą. Należy spisać numer tego dokumentu, datę ważności, nazwę ubezpieczyciela, markę, model oraz numer rejestracyjny pojazdu. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy na terenie naszego kraju znajduje się przedstawicielstwo zakładu ubezpieczeniowego sprawcy kolizji, któremu niezwłocznie należy zgłosić szkodę. W przypadku braku polskiego korespondenta szkodę należy zgłosić do PZU SA lub TUiR Warta SA.

W razie problemów z ustaleniem nazwy ubezpieczyciela należy zgłosić się do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W przypadku, jeśli sprawca kolizji nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, odszkodowanie zostanie wypłacone z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wielu obywateli państw Europy Wschodniej posiada pojazdy z polską rejestracją. Wynika to z faktu uniknięcia płacenia cła oraz braku konieczności posiadania zielonej karty. To wymusza obowiązek zakupu polisy OC od krajowego ubezpieczyciela, co sprawi, że stłuczka z cudzoziemcem z polskimi tablicami rejestracyjnymi będzie traktowana tak samo, jak z obywatelem Polski i ułatwi wypłatę odszkodowania.

przydatne linki

Strefa podatnika / Strefa doradcy podatkowego

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradędoradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami