Aktualności

Zasady stosowania ulgi prorodzinnej przy rozliczeniu podatkowym za rok 2018 nie zmieniły się w porównaniu do roku ubiegłego.

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie dzieci małoletnich, dzieci otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz uczniów i studentów do 25. roku życia (jeśli w poprzednim okresie rozliczeniowym nie uzyskali oni dochodów wyższych niż 3089 złotych) pod warunkiem, że są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w poprzednim okresie rozliczeniowym otrzymywali dochody ze stawkami podatku 18% i 32% i rozliczają się przy pomocy formularzy PIT-36 i PIT-37 i rodzicami wykonywającymi władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, opiekunami u których dziecko zamieszkiwało lub osobami sprawującymi opiekę zastępczą na podstawie orzeczenia sądowego.

Wysokość kwot, które można odliczyć w ramach ulgi prorodzinnej:

1112,04 zł – w przypadku jednego dziecka

2224,08 zł – w przypadku dwójki dzieci

4224,12 zł – w przypadku trójki dzieci

6924,12 zł – w przypadku czwórki dzieci

+ 2700 zł – w przypadku wychowywania piątego i każdego kolejnego dziecka

przydatne linki

Strefa podatnika / Strefa doradcy podatkowego

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradędoradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami