Aktualności

Podatek od czynności cywilnoprawnych może wkrótce zostać zniesiony w przypadku zakupu i zamiany kryptowalut. Nowe rozporządzenie może wkrótce wejść w życie.

Ministerstwo Finansów podaje:

"W konsekwencji przyjęcia takiej wykładni, w przypadku gdy obrót walutą wirtualną dokonywany jest na podstawie umowy sprzedaży lub zamiany, staje się przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych. Uwzględniając specyfikę handlu walutami wirtualnymi, który sprowadza się do obracania tymi prawami majątkowymi przez ich zakup, sprzedaż i wymianę, a zatem wielokrotnego zawierania umów sprzedaży i zamiany, po stronie podmiotu dokonującego obrotu walutą wirtualną powstać może obowiązek zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki (...) Czasowe zaniechanie poboru podatku pozwoli na dokonanie pogłębionej analizy i przygotowanie rozwiązań systemowych normujących tę przestrzeń gospodarczą, w tym w kontekście podatkowym."

Zwolnienie z opodatkowania ma obowiązywać od 13 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku ze względu na planowane przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie prawne dla obrotu kryptowalutami w Polsce.

Decydując się na zakup kryptowalut do 13 lipca bieżącego roku jesteśmy zobowiązani zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Wyjątek stanowi transakcja z płatnikiem VAT, w tym wypadku np. nabycia kryptowaluty w kantorze.

przydatne linki

Strefa podatnika / Strefa doradcy podatkowego

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradędoradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami