Aktualności

W 2018 roku opłata za psa wzrosła średnio o 1,9% w stosunku do roku ubiegłego. Przykładowo – dla mieszkańca Płocka, opłata ta wynosi 30 złotych, w Wejherowie – 48 złotych, a w Sopocie i Rudzie Śląskiej to kwota rzędu 66 złotych. Góra granica tej opłaty, wyznaczona przez Ministerstwo Finansów, to 121,24 złote.

Opłaty za posiadanie psa zostały zniesione w 2008 roku, jednak od tego czasu gminy mogą same decydować o poborze podatku od czworonoga. Zwolnieni z tego obowiązku są osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności posiadające jednego pasa, członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych wraz z osobami zrównanymi z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, nie będące obywatelami polskimi i nie mający miejsca stałego pobytu na terytorium Polski, osoby powyżej 65 roku życia prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe z tytuły jednego psa i podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytuły nie więcej niż dwóch psów.

Środki pochodzące z podatku od psa przeznaczane są na sprzątanie, zakup worków na psie odchody oraz na cele Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami.

przydatne linki

Strefa podatnika / Strefa doradcy podatkowego

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradędoradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami