Aktualności

Europejski Fundusz Społeczny zakłada możliwość wsparcia opieki nad dziećmi do lat 3, po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Dzienny opiekun będący osobą fizyczną może być zatrudniony zarówno przez gminy, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na podstawie umowy o świadczenie usług lub umowy o pracę.

Wysokość wynagrodzenia w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego nie może być wyższa, niż jest to określone przez radę gminy w drodze uchwały.

W przypadku zatrudnienia niani przez osoby fizyczne, by uzyskać środki z EFS należy zawrzeć umowę o świadczenie usług w formie pisemnej. Wysokość wynagrodzenia, sposób i termin wypłaty określane są przez rodziców.

Europejski fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. Jego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi, szczególnie tych, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy.

przydatne linki

Strefa podatnika / Strefa doradcy podatkowego

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradędoradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami