Szkolenia podatkowe

Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Nazwa szkolenia
Status szkolenia
Miejsce szkolenia
2020-07-17
2020-07-17
Tarcza dla podatników- jak przeżyć i utrzymać firmę w dobie pandemii.
kielce
2020-05-05
2020-05-05
Prawo podatkowe bez tajemnic6
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-04-01
2020-03-25
Kurs prawa pracy i ZUS
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-04-01
2020-03-25
Tarcza dla podatników- jak przeżyć i utrzymać firmę w dobie pandemii.
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-04-01
2020-03-25
Kurs nowych technologii
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-04-01
2020-03-25
Kurs test na doradce podatkowego
Szkolenie zakończone
Kielce

Tarcza dla podatników- jak przeżyć i utrzymać firmę w dobie pandemii.

nowelizacje ustaw z roku 2020

od godz. 9 do 10:30

1.Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców i pracowników - PRAWNIK

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym czasem pracy-świadczenia postojowe dla jednoosobowych przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych,

- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników – dodatkowe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zanotowały wysoki spadek obrotów,

- dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, niezatrudniającymi pracowników,- pożyczki dla mikro przedsiębiorcy,

- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego,

- dodatkowa pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,-zwolnienie z opłacania składek odprowadzanych do ZUS,- inne ułatwienia dla pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników,

-zmiany ważne dla osób zatrudnionych

 

od godz. 10:45 do 12:30

2.Rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorców i pracowników - DORADCA PODATKOWY
- przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy,

- przesunięcie terminu płatności podatku od przychodów z budynków,

- przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

- przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- odroczenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej,

-czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach z tytułu składek do ZUS, czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w podatkach,

- możliwość odliczenia straty z 2020 r. od dochodu (przychodu),- możliwość odliczenia darowizn od dochodu (przychodu),

- zwolnienie ze stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów do zaliczek na podatek w 2020 r.,

- możliwość czasowego odstąpienia przez małych podatników od opłacania zaliczek w formie uproszczonej,

- przesunięcie terminu składania nowego pliku JPK_VAT,

- przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT,

- przedłużenie terminów dotyczących raportowania schematów podatkowych,w tym zawieszenie rozpoczętych terminów,

- wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT,

- podwyższenie limitów zwolnień przedmiotowych w PIT,

- zwolnienie z PIT świadczeń postojowych i innych,

 

od godz. 12:45 do 14:15

3. Odroczenia innych obowiązków - PRAWNIK i DORADCA PODATKOWY

- przesunięcie terminów zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy oprowadzenie PPK,
- odroczenie terminu zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),

- nowy termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TP-R),

- wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT,

- wydłużenie terminu na sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej,

- wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych,przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego,jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (ustawa o cudzoziemcach)4 Zmiany dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) i spółki akcyjnej (SA) - PRAWNIK

  1. Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców i pracowników 
  2. Rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorców i pracowników
  3. Odroczenia innych obowiązków

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Strona w budowie.

Prelegenci

Partnerzy

Aktualności

przydatne linki

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradę
doradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami