Aktualności

Projekt przepisów ordynacji podatkowej przewiduje zmiany w ustawach o prawie przedsiębiorców, prawach pacjenta, a nawet w prawie o wychowaniu w trzeźwości. Planowane wejście przepisów w życie zapowiadane jest na początek 2020 roku. W przepisach o VAT znajdzie się reguła dotycząca zwrotu podatku wykorzystywanego, jako zabezpieczenie kredytu. Będzie to możliwe, jeśli wobec podatnika nie będzie prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań podatkowych. Nowa ustawa zobowiąże ministra finansów do monitorowania nowej ordynacji w praktyce i sporządzania raportów o liczbie podejmowanych mediacji w sprawach podatkowych, umowach o współdziałanie z organami skarbowymi oraz o prowadzeniu nowych postępowań uproszczonych. Nowe przepisy wymuszą utworzenie nowej instytucji – rzecznika praw podatnika, którego powoła premier na wniosek ministra finansów. Jego kadencja ma rozpocząć się 1 kwietnia 2020 roku.

przydatne linki

Strefa podatnika / Strefa doradcy podatkowego

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradędoradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami