Aktualności

Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na 2019 rok. Na posiedzeniu ustalono, że dochody budżetu państwa wyniosą 386,9 miliardów złotych, wydatki – 415, 4 miliardów złotych, a deficyt – 28, 5 miliardów złotych. Przyszłoroczny budżet zakłada wzrost produktu krajowego brutto o 3,8%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent nominalnie o 6% oraz wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9%. W projekcie znalazły się również zapisy o realizacji programu "Dobry start", wprowadzenie małego ZUS, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej, obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn, waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, podwyższeniu renty socjalnej, weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa oraz realizacji dopłat do paliwa rolniczego na zwiększonym poziomie. Projekt nowego budżetu zakłada także rozwiązania dotyczące wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności przez wprowadzenie 9% stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz modyfikację preferencji podatkowych związanych ze wspieraniem innowacyjności w celu zwiększenia inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców.

przydatne linki

Strefa podatnika / Strefa doradcy podatkowego

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradędoradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami