Aktualności

5 czerwca 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie fanpage'a Wirtschaftsakademie, z którego wynika, że organ do spraw ochrony danych państwa członkowskiego, w którym ów administrator ma swą siedzibę, może podjąć działania, na podstawie dyrektywy 95/46 o ochronie danych, zarówno w stosunku do tego administratora, jak i w stosunku do spółki zależnej od Facebooka mającej siedzibę w tym samym państwie.

Z orzeczenia wynika, że administrator fanpage'a ponosi na poziomie Unii wspólną odpowiedzialność z Facebookiem za przetwarzanie danych, ponieważ uczestniczy w działaniach polegających n a ustaleniu parametrów w określeniu celów i sposobów przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających prowadzony przez niego fanpage.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaznaczył, że uwzględnienie wspólnej odpowiedzialności operatora portalu społecznościowego i administratora fanpage'a prowadzonego na tym portalu w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających ów fanpage przyczynia się do zapewnienia bardziej kompleksowej ochrony praw przysługujących osobą, które odwiedzają fanpage.

Administrator fanpage może wrócić się o udzielenie w formie anonimowej danych demograficznych dotyczących jego użytkowników docelowych oraz danych geograficznych, co uznawane jest za przetworzenie.

przydatne linki

Strefa podatnika / Strefa doradcy podatkowego

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradędoradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami