Aktualności

Niedawno pojawiła się propozycja od partii rządzącej, by Państwowa Inspekcja Pracy zyskała uprawnienia do zmiany umów zleceń na etaty w kontrolowanych firmach. Dotychczas takie prawo posiada jedynie sąd, jednak rządzący zapowiadają powstanie projektu ustawy w ciągu zaledwie dwóch miesięcy.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego status umowy cywilnoprawnej posiada około 1,25 miliona pracowników w naszym kraju. Na postawie takiego zatrudnienia nie ma gwarancji płatnego urlopu, limitów czasu pracy, dodatków za nadgodziny, zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Wyjątek stanowi jedynie samodzielne opłacanie składek.

Pracodawcy są zdania, że proponowane zmiany naruszają konstytucję. Podkreślają, że organ administracyjny nie powinien decydować o treści umów zawieranych przez osoby trzecie. Obawę budzą również odwołania od decyzji do sądów, które mogą spowodować duże zakorkowanie i opóźnienia w wydawaniu wyroków.

W zapisie projektu ma znaleźć się także możliwość przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorcy przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy jedynie na podstawie legitymacji, bez posiadania dodatkowych upoważnień.

przydatne linki

Strefa podatnika / Strefa doradcy podatkowego

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradędoradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami