Aktualności

Od 1 października 2018 roku wejdzie w życie obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do ich przygotowania. Oprócz tego, sprawozdanie będzie musiało zawierać kwalifikowany e-podpis lub podpis zaufany.

Jeszcze więcej obowiązków czekać będzie podmioty wpisane do rejestrów KRS, które w postaci elektronicznej będą musiały dostarczyć także sprawozdanie z działalności.

Zmiany obejmą również skonsolidowane sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania z płatności i skonsolidowane sprawozdania z płatności.

Struktury sprawozdań finansowych dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan

przydatne linki

Strefa podatnika / Strefa doradcy podatkowego

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradędoradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami