Aktualności

Zgodnie z art. 26 ustawy o podatku od dochodów osób fizycznych, od podstawy opodatkowania można odliczyć wydatki związane z użytkowaniem Internetu w kwocie nieprzekraczającej 760 złoty w roku podatkowym.

Aby skorzystać z takiej ulgi należy okazać w rozliczeniu rocznym potwierdzenia poniesionych kosztów za usługi internetowe (faktury VAT, potwierdzenia przelewów). W przypadku umów, gdzie usługi internetowe są połączone z usługami telekomunikacyjnymi potrzebne będzie wyodrębnienie wydatków związanych z internetem.

Ulga przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeśli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z odliczenia ulgi za internet.

przydatne linki

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami