Aktualności

Jako przedsiębiorca, masz prawo zwrócić się o zgodę na rozłożenie w czasie zapłaty zadłużenia podatkowego. Prośbę trzeba odpowiednio uzasadnić, podając ważny powód swojej decyzji.

Inicjatywa powstała w ramach pomocy państwa dla przedsiębiorców i pozwala na rozłożenie w czasie oraz ratalną spłatę zobowiązań podatkowych wobec urzędy skarbowego. Trzeba jednak pamiętać, że w ramach tej ulgi uznaniowej, organ podatkowy wydaje decyzję w ramach własnych kompetencji i aby wniosek został uznany należy spełnić z góry określone wymagania.

W pierwszej kolejności musimy wypełnić wniosek o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej wraz z uzasadnieniem. Brak przesłanek do zastosowania ulgi wykluczy możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Zgodnie z orzecznictwem sądowo-administracyjnym ważnym interesem podatnika są sytuacje nadzwyczajne, losowe lub wyjątkowe oraz wszystkie, które uniemożliwiają uregulowanie zaległości, przy równoczesnym uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej, wysokości uzyskiwanych dochodów oraz wydatków. Przy uwzględnianiu żądania, organ podatkowy powinien wykazać przyczyny złej kondycji podatnika zaistniałe niezależnie od sposobu jego postępowania.

We wniosku powinna także znajdować się treść żądania, szczegółowe opisanie zaistniałej sytuacji oraz wskazanie przyczyny przyczyny uzasadniającej wniosek, wskazanie proponowanej liczby rat wraz z ich wysokością oraz terminem wpłaty. Istotnym elementem jest przedstawienie wyliczenia finansowego, które wykaże zdolność spłaty zaległości w proponowanych terminach.

Wniosek o rozłożenie na raty nie posiada urzędowego formularza, jednak organy podatkowe udostępniają wzory zawierające wszystkie wymagane elementy. Prośbę o rozłożenie zaległości na raty należy złożyć na formularzu RAT-Z, wniosek o umorzenie zaległości podatkowych na druku UZ-M, a wniosek o odroczenie na TER-Z.

przydatne linki

Strefa podatnika / Strefa doradcy podatkowego

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradędoradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami