Aktualności

Czym jest Split Payment? To nowe narzędzie do walki z wyłudzeniami podatku VAT, które zastosuje podzielność systemu płatności w transakcjach B2B. Mechanizm wprowadzi system płatności, gdzie kwota podatku VAT wydzielona z kwoty brutto wynagrodzenia sprzedawcy trafi na osobny rachunek bankowy o ograniczonej dostępności dla sprzedawcy. Ma to na celu zlikwidowanie luki vatowskiej oraz wgląd do przypływów środków pozyskanych z VAT. Oznacza to także całkowite przejście na elektroniczny system płacenia faktur.

Mechanizm dotyczy jedynie transakcji, gdzie u nabywcy towaru lub usługi powstaje podatek naliczony podlegający odliczeniu. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie także do zapłat dokonywanych przed dostawami towarów lub wykonaniem usług (pod warunkiem otrzymania przez nabywcę faktury). W praktyce – nabywca dokona jednego przelewu podając numer faktury, NIP dostawcy, kwotę netto oraz kwotę VAT.

Środki z rachunku VAT będą mogły być wypłacane wyłącznie w celu wpłaty VAT do urzędu skarbowego, płatności VAT na rachunek VAT dostawcy lub zwrotu kwoty VAT, co bez wątpienia wpłynie niekorzystnie na płynność finansową podatników.

Przy zastosowaniu Split Payment unikniemy podwyższonych odsetek za zaległości oraz możemy liczyć na przyspieszony zwrot VAT w ciągu 25 dni od złożenia wniosku o zwrot nadwyżki podatku. Mechanizm nie będzie nakładał sankcji VAT oraz nie zastosuje przepisów dotyczących solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy. Skorzystanie z wcześniejszej zapłaty podatku z rachunku VAT zaowocuje zmniejszona kwoty zobowiązania o kwotę obliczoną na podstawie zaproponowanego wzoru, uzależnioną od kwoty zobowiązania, stopy referencyjnej NBP oraz terminu, w jakim zobowiązanie zostanie uregulowane.

przydatne linki

Strefa podatnika / Strefa doradcy podatkowego

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradędoradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami