Aktualności

Rząd planuje wprowadzenie zmiany w kodeksie wykroczeń obejmujące, m.in. nowy rejestr oraz surowsze kary dla sprawców przestępstw.

W myśl nowej ustawy, kradzież towarów o łącznej kwocie do 400 złotych będzie traktowana, jako wykroczenie, a powyżej – jako przestępstwo. Przestępstwo z kodeksu karnego będzie groziło karą pozbawienia wolności do lat pięciu oraz wpisem do Krajowego Rejestru Karnego. Kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny w wysokości do 500 złotych oraz uniknięcie wpisu do Krajowego Rejestru Karnego.

W praktyce oznaczać to będzie, że kwota 400 złotych stanowić będzie granicę pomiędzy wykroczeniem, a przestępstwem bez względu na wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Nowelizacja ustawy zakłada także zaostrzenie kar za najczęściej popełniane wykroczenia.

przydatne linki

Strefa podatnika / Strefa doradcy podatkowego

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradędoradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami