Aktualności

Rząd proponuje wprowadzenie z początkiem 2019 roku większej minimalnej stawki godzinowej oraz wyższej kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Kwota minimalnego wynagrodzenia miałaby wynosić do 2220 złotych (obecnie 2100), a stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych z 13,70 złotych do 14,50 złotych. Propozycja została już przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego, na forum której odbędą się w tej sprawie negocjacje. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia przełoży się na wzrost wydatków budżetu Państwa o około 215 milionów złotych w skali roku.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej podyktowane było ograniczeniem nadużywania umów cywilnoprawnych oraz wyrównaniem wynagrodzenia z osobami pracującymi na etacie.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

przydatne linki

Strefa podatnika / Strefa doradcy podatkowego

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradędoradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami