Aktualności

Sejm uchwalił zmiany w przepisach regulujących wymianę informacji między, a administracją skarbową.

W myśl nowych przepisów banki będą musiały przesyłać informacje zarówno o przepływach na koncie, jak i lokalizacji urządzenia, za pomocą którego logowano się i przeprowadzano tranzakcie.

Nowelizacja zakłada również zniesienie złożenia zażalenia w momencie blokady konta na 72 godziny. Swoją decyzję rząd tłumaczy zbyt krótkim czasem na rozpatrzenie sprawy. Blokowanie środków zostanie także rozszerzone na lokaty terminowe oraz konta do rozliczeń VAT (Split Payment)

Ustawa STIR przewiduje stopniowe uruchomienie systemu analizy i przekazywania informacji w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym. Na podstawie przepisów wprowadzonych tą ustawą Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie otrzymywał informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu ustawy STIR (tj. innych niż rachunki osób fizycznych, służące do celów prywatnych), a także o wszystkich transakcjach tych podmiotów dokonywanych za pośrednictwem objętych tym systemem rachunków bankowych lub rachunków spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. W oparciu o te informacje system informatyczny Szefa KAS będzie dokonywał analizy ryzyka wystąpienia wyłudzenia skarbowego. Wszystkie informacje będą przesyłane automatycznie i elektronicznie za pośrednictwem izby rozliczeniowej.

przydatne linki

Strefa podatnika / Strefa doradcy podatkowego

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradędoradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami