Kursy prawo pracy i ZUS

Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Nazwa szkolenia
Status szkolenia
Miejsce szkolenia
2021-02-05
2021-02-05
Podatek u źródła 2021 (4 godziny)
Kielce
2021-02-04
2021-02-04
Spółki transparentne podatkowo – komandytowe w świetle zmian podatkowych. Jakie przepisy podatkowe obowiązują dla nich w 2021 roku i jakie schematy podatkowe ich dotyczą?
Kielce
2020-12-07
2021-04-26
Ekspert ds. podatków z uwzględnieniem aktualnych zmian podatkowych
Kielce
2020-11-26
2020-11-26
Nowy JPK, zastosowanie w praktyce. Najczęściej pojawiające się problemy
Kielce
2020-11-12
2020-11-12
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Rozliczenie podatkowe. Najnowsze wyroki i interpretacje oraz zmiany od 2020 roku
Kielce
2020-11-09
2020-11-09
Ceny transferowe- zasady sporządzania od 2019 roku ( 5 godzin)
Kielce
2020-10-27
2020-10-27
Nowy JPK - korzystanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy
Kielce
2020-10-22
2020-10-22
Podatek VAT w 2020 roku z uwzględnieniem aktualnych zmian ( 5 godzin)
Kielce
2020-10-21
2020-10-21
Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w tym CRBR
Kielce
2020-10-20
2020-10-20
Schematy podatkowe – najnowsze objaśnienia Ministerstwa Finansów ( 6 godzin)
Kielce
2020-10-16
2020-10-16
Nowy JPK - stosowanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy
Kielce
2020-10-15
2020-10-15
Fakturowanie w 2020 roku
Kielce
2020-10-13
2020-10-13
Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w tym CRBR.
Kielce
2020-10-05
2020-10-05
Prawo podatkowe bez tajemnic6
Kielce
2020-04-01
2020-03-25
Kurs prawa pracy i ZUS
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-04-01
2020-03-25
Kurs nowych technologii
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-04-01
2020-03-25
Kurs test na doradce podatkowego
Szkolenie zakończone
Kielce

Kurs prawa pracy i ZUS

nowelizacje ustaw z roku 2020

1. Czas pracy i jego uelastycznienie według tarczy antykryzysowej ( najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy, wybrane zasady planowania czasu pracy, udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego, praca w nadgodzinach, praca w wolne soboty, niedziele i święta, czas pracy a szkolenia i dyżury, podróż służbowa a czas pracy i wyjście prywatne w czasie pracy).

2. Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej - przykłady praktyczne ( zasady prowadzenia akt osobowych pracowników, wybór postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej (papierowa czy elektroniczna) - wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Cyfryzacji – elastyczne podejście, skrócenie i wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej na przykładach, obowiązek informowania o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej – wzór informacji dla pracownika, dokumentacja czasu pracy: wzór karty ewidencji czasu pracy oraz pozostałej dokumentacji czasu pracy, zasady prowadzenia, przechowywania oraz wydawania).

3. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem (proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowego, nabycie urlopu w pierwszym roku pracy, tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu, staż pracy do celów urlopowych, urlop bezpłatny, urlopy okolicznościowe i inne rodzaje zwolnień od pracy, urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, praca kobiet w ciąży przy komputerze, urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy i ojcowski.)

  1.  Czas pracy i jego uelastycznienie według tarczy antykryzysowej (wykład, chat, ćw. )
  2.  Przerwa
  3. Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej - przykłady praktyczne (wykład, rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu)
  4. Przerwa
  5. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem (wykład, test, rozmowa na żywo)

Witold Ziębiński

Specjalizuje się w prawie pracy, ponadto jest radcą prawnym. Wieloletni Inspektor w Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach. Prowadzi liczne szkolenia, kursy, prelekcje dla dorosłych i młodzieży na temat prawa pracy i zmian zachodzących w przepisach. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze.

Strona w budowie.

Prelegenci

Partnerzy

Aktualności

przydatne linki

Strefa podatnika / Strefa doradcy podatkowego

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradędoradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami