Kursy prawo pracy i ZUS

Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Nazwa szkolenia
Status szkolenia
Miejsce szkolenia
2020-07-17
2020-07-17
Tarcza dla podatników- jak przeżyć i utrzymać firmę w dobie pandemii.
kielce
2020-05-05
2020-05-05
Prawo podatkowe bez tajemnic6
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-04-01
2020-03-25
Kurs prawa pracy i ZUS
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-04-01
2020-03-25
Tarcza dla podatników- jak przeżyć i utrzymać firmę w dobie pandemii.
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-04-01
2020-03-25
Kurs nowych technologii
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-04-01
2020-03-25
Kurs test na doradce podatkowego
Szkolenie zakończone
Kielce

Kurs prawa pracy i ZUS

nowelizacje ustaw z roku 2020

1. Czas pracy i jego uelastycznienie według tarczy antykryzysowej ( najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy, wybrane zasady planowania czasu pracy, udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego, praca w nadgodzinach, praca w wolne soboty, niedziele i święta, czas pracy a szkolenia i dyżury, podróż służbowa a czas pracy i wyjście prywatne w czasie pracy).

2. Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej - przykłady praktyczne ( zasady prowadzenia akt osobowych pracowników, wybór postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej (papierowa czy elektroniczna) - wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Cyfryzacji – elastyczne podejście, skrócenie i wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej na przykładach, obowiązek informowania o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej – wzór informacji dla pracownika, dokumentacja czasu pracy: wzór karty ewidencji czasu pracy oraz pozostałej dokumentacji czasu pracy, zasady prowadzenia, przechowywania oraz wydawania).

3. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem (proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowego, nabycie urlopu w pierwszym roku pracy, tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu, staż pracy do celów urlopowych, urlop bezpłatny, urlopy okolicznościowe i inne rodzaje zwolnień od pracy, urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, praca kobiet w ciąży przy komputerze, urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy i ojcowski.)

  1.  Czas pracy i jego uelastycznienie według tarczy antykryzysowej (wykład, chat, ćw. )
  2.  Przerwa
  3. Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej - przykłady praktyczne (wykład, rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu)
  4. Przerwa
  5. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem (wykład, test, rozmowa na żywo)

Witold Ziębiński

Specjalizuje się w prawie pracy, ponadto jest radcą prawnym. Wieloletni Inspektor w Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach. Prowadzi liczne szkolenia, kursy, prelekcje dla dorosłych i młodzieży na temat prawa pracy i zmian zachodzących w przepisach. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze.

Strona w budowie.

Prelegenci

Partnerzy

Aktualności

przydatne linki

Strefa podatnika

zleć rozliczenie pit
doradcy podatkowemu

Strefa doradcy podatkowego

uzyskaj poradę
doradcy podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami