nowoczesna platforma komunikacji pomiędzy podatnikiem, a doradcą podatkowym

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się oficjalny komunikat o wejściu w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W komunikacie czytamy:

"Ustawa ma na celu dostosowanie polskich norm do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 oraz znowelizowanych zaleceń FATF, a także zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Ponadto wprowadzane przepisy uwzględniają doświadczenia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej związane ze stosowaniem dotychczas obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049, z późn. zm.).

Dodatkowo ustawa z dnia 1 marca 2018 r. wprowadza:

• nowe kategorie instytucji obowiązanych;

• nowy zakres zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

• nowe cele i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego pełniącego funkcję doradczą i opiniodawczą przy Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej;

• mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;

• zmienione obowiązki instytucji obowiązanych, w tym w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;

• przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;

• zmienione zasady dotyczące gromadzenia przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji potrzebnych do wypełniania przez niego zadań ustawowych, ich ochrony oraz udostępniania informacji innym podmiotom;

• zmienione przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków;

• zmienione zasady współpracy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem;

• zmienione przepisy dotyczące szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom;

• zmienione przepisy dotyczące kontroli instytucji obowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje obowiązane nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na nie tą ustawą.

 

przydatne linki

Strefa podatnika

strefa podatnika

Strefa doradcy podatkowego

strefa doradcy
podatkowego

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem