Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Nazwa szkolenia
Status szkolenia
Miejsce szkolenia
2021-12-03
2021-03-25
Prowadzenie KPiR- zasady podatkowe prowadzenia uproszczonej księgowości
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-23
2021-04-27
Specjalista ds. VAT- kurs dla początkujących
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-05
2021-02-05
Podatek u źródła 2021 (4 godziny)
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-04
2021-02-04
Spółki transparentne podatkowo – komandytowe w świetle zmian podatkowych. Jakie przepisy podatkowe obowiązują dla nich w 2021 roku i jakie schematy podatkowe ich dotyczą?
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-01-21
2021-01-21
Strona w budowie...
Szkolenie zakończone
2020-12-10
2020-12-10
Zmiany podatkowe w 2021 roku – najważniejsze regulacje
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-09
2020-12-09
Podatkowe zamknięcie roku 2020 roku dla podatników CIT i VAT oraz IP BOX
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-07
2021-04-26
Ekspert ds. podatków z uwzględnieniem aktualnych zmian podatkowych
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-02
2021-02-10
Specjalista ds. VAT - kurs dla zaawansowanych
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-01
2020-12-01
Czas pracy w 2020/2021
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-26
2020-11-26
Nowy JPK, zastosowanie w praktyce. Najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-12
2020-11-12
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Rozliczenie podatkowe. Najnowsze wyroki i interpretacje oraz zmiany od 2020 roku
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-09
2020-11-09
Ceny transferowe- zasady sporządzania od 2020 roku ( 5 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-05
2020-11-05
Egzekucja administracyjna w czasie pandemii i po niej
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-27
2020-10-27
Nowy JPK - korzystanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-22
2020-10-22
Podatek VAT w 2020 roku z uwzględnieniem aktualnych zmian ( 5 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-21
2020-10-21
Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w tym CRBR
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-20
2020-10-20
Schematy podatkowe – najnowsze objaśnienia Ministerstwa Finansów ( 6 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-16
2020-10-16
Nowy JPK - stosowanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-15
2020-10-15
Fakturowanie w 2020 roku
Szkolenie zakończone
Kielce

Czas pracy w 2020/2021

Czas pracy w 2020/2021

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi interpretacjami prawnymi i praktycznymi możliwościami zastosowania przepisów w zakresie ustalania systemu czasu pracy, jego ewidencjonowania i rozliczania.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • zdobycie umiejętności związanych z praktyczną interpretacją przepisów z wybranego obszaru prawa pracy będącego przedmiotem szkolenia
 • uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.
 • uczestnik jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności oraz potrafi je wykorzystać w praktyce
 • jest w stanie samodzielnie zidentyfikować obszary do swojego samokształcenia i doskonalenia zawodowego

Do kogo jest skierowane szkolenie: 

 • szkolenie jest skierowane do dyrektorów działu kadr,
 • pracowników działu kadr,
 • dyrektorów hr,
 • dyrektorów organizacyjnych,
 • kadry zarządzającej,
 • właścicieli firm,
 • właścicieli i pracowników biur rachunkowych

Trener: Sebastian Starnawski 

Pracownik państwowej instytucji kontrolnej, wykładowca prawa pracy

 

Czas trwania szkolenia:

5 godzin dydaktycznych(1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

 

Zajęcia odbywają się w godzinach:

9-10.30 szkolenie

10.30-11.00 przerwa

11.00-12.30 szkolenie 

12.30-13.00 przerwa

13.00-14.00 szkolenie 

 

 1. Zagadnienia podstawowe
  • Doba, tydzień pracowniczy
  • wymiar czasu pracy
  • rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
  • planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych
  • systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji;
  • ruchomy rozkład czasu pracy, dłuższe okresy rozliczeniowe
 2. Okresy odpoczynku
  • kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?
  • jak i kiedy równoważyć naruszony dobowy odpoczynek?
  • odpoczynek tygodniowy jak prawidłowo go zaplanować
 3. Ograniczenia czasu pracy w związku z istnieniem wirusa SarsCov2
 4. Harmonogramy pracy
  • planowanie harmonogramów
  • zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach
  • zajęcia praktyczne – układanie harmonogramów czasu pracy w wybranych systemach czasu pracy
 5. Ewidencjonowanie czasu pracy
  • Jaki wzór ewidencji czasu pracy stosować aby spełnić wymogi dla karty ewidencji czasu pracy
  • Czy roczne karty ewidencji czasu pracy są zgodne z przepisami?
  • Konieczność ewidencjonowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy – czy również dla pracowników o stałym rozkładzie czasu pracy?
  • Konieczność wskazywana z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny, nawet gdy jest to sobota lub niedziela.
  • Konieczność wskazywania przy urlopach wypoczynkowych i chorobach liczby godzin nieobecności.
  • Konieczność ewidencjonowania w kartach ewidencji godzin wyjść prywatnych.
  • Zamieszczanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych.
  • Czy karty muszą być przechowywane oddzielnie dla każdego pracownika?
 • Kiedy karty ewidencji mogą być przechowywane w formie elektronicznej.
  • Czy pracodawca musi założyć odrębna teczkę (segregator) dla każdego pracownika na dokumenty z zakresu czasu pracy?
  • Czy grafiki czasu pracy należy przechowywać w dokumentacji ze stosunku pracy?
  • Czy grafik musi być podpisany przez pracownika?
  • Jak długo należy przechowywać grafiki czasu pracy?
  • Konieczność odrębnego przechowywania dla pracowników wniosków o wyjścia prywatne, wniosków o opiekę z art. 188 kp, wniosków urlopowych itp.
  • Wnioski o indywidualny, ruchomy (elastyczny) rozkład czasu pracy już nie do akt osobowych.
  • Polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, wnioski o odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych w odrębnej dokumentacji ze stosunku pracy?
 • Czy listy obecności należy przechowywać w dokumentacji z zakresu czasu pracy?
 1. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie
  • przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
  • godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
  • oddawanie czasu wolnego: wypłata dodatku za nadgodziny, ustalenie "normalnego wynagrodzenia" za pracę, dodatki za godziny nadliczbowe
  • rekompensata pracy w dniu wolnym
  • udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin
  • Praca w niedziele i święta, oraz w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy - sposoby rekompensowania uprawnienia pracowników
  • rekompensata za pracę w niedzielę i święta
  • praca w święto przypadająca w dniu wolnym
  • rozliczanie czasu pracy w systemach podstawowym i równoważnym
 2. Zakaz pracy w niedziele i święta w placówkach handlowych
 3. Podróż służbowa
  • rozliczanie podróży służbowych w Polsce – zajęcia praktyczne
 4. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych
 5. Dyżur poza normalnymi godzinami pracy- zasady rekompensaty
 6. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych

 

 

 

Ukończył studia chemiczne na Politechnice Wrocławskiej oraz prawnicze na Uniwersytecie Opolskim. Specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy a także technicznym bezpieczeństwem pracy. Jest wykładowcą prawa pracy, współpracującym z jednostkami szkoleniowymi.

Od 10 lat pracownik państwowej instytucji kontrolnej obejmującej swym zasięgiem województwo opolskie.

Sebastian specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu czasu pracy (także w podmiotach medycznych), prowadzi szkolenia z zakresu prawa związkowego, obowiązków i uprawnień pracodawcy wobec związków zawodowych oraz szkoli z zakresu przepisów związanych z zatrudnianiem pracowników. (elastyczne formy zatrudniania, odpowiedzialność porządkowa, materialna, wykroczeniowa i karna stron stosunku pracy). Ponadto, szkoli w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Strona w budowie.

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
08.30-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia szkolenia zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
09:00 – rozpoczęcie szkolenia

Aktualności

przydatne linki

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami