Szkolenia podatkowe

Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Nazwa szkolenia
Status szkolenia
Miejsce szkolenia
2021-12-03
2021-03-25
Prowadzenie KPiR- zasady podatkowe prowadzenia uproszczonej księgowości
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-23
2021-04-27
Specjalista ds. VAT- kurs dla początkujących
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-05
2021-02-05
Podatek u źródła 2021 (4 godziny)
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-04
2021-02-04
Spółki transparentne podatkowo – komandytowe w świetle zmian podatkowych. Jakie przepisy podatkowe obowiązują dla nich w 2021 roku i jakie schematy podatkowe ich dotyczą?
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-01-21
2021-01-21
Strona w budowie...
Szkolenie zakończone
2020-12-10
2020-12-10
Zmiany podatkowe w 2021 roku – najważniejsze regulacje
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-09
2020-12-09
Podatkowe zamknięcie roku 2020 roku dla podatników CIT i VAT oraz IP BOX
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-07
2021-04-26
Ekspert ds. podatków z uwzględnieniem aktualnych zmian podatkowych
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-02
2021-02-10
Specjalista ds. VAT - kurs dla zaawansowanych
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-01
2020-12-01
Czas pracy w 2020/2021
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-26
2020-11-26
Nowy JPK, zastosowanie w praktyce. Najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-12
2020-11-12
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Rozliczenie podatkowe. Najnowsze wyroki i interpretacje oraz zmiany od 2020 roku
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-09
2020-11-09
Ceny transferowe- zasady sporządzania od 2020 roku ( 5 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-05
2020-11-05
Egzekucja administracyjna w czasie pandemii i po niej
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-27
2020-10-27
Nowy JPK - korzystanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-22
2020-10-22
Podatek VAT w 2020 roku z uwzględnieniem aktualnych zmian ( 5 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-21
2020-10-21
Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w tym CRBR
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-20
2020-10-20
Schematy podatkowe – najnowsze objaśnienia Ministerstwa Finansów ( 6 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-16
2020-10-16
Nowy JPK - stosowanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-15
2020-10-15
Fakturowanie w 2020 roku
Szkolenie zakończone
Kielce

Fakturowanie w 2020 roku

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie Fakturowania w 2020 roku.

 • podczas szkolenia uczestnik nabywa wiedzę na temat wybranego obszaru prawa podatkowego będącego przedmiotem szkolenia
 • zostaje zapoznany z najnowszymi zmianami oraz interpretacjami
 • zdobywa wiedzę na temat skutków niewłaściwego stosowania przepisów oraz poznaje związane z tym ryzyka podatkowe

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • zdobycie umiejętności związanych z praktyczną interpretacją przepisów z wybranego obszaru prawa podatkowego będącego przedmiotem szkolenia
 • uczestnik może dokonać samodzielnej analizy ryzyka podatkowego oraz dobrać właściwe rozwiązania pod określone przypadki występujące w działalności gospodarczej
 • uczestnik jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności oraz potrafi je wykorzystać w praktyce
 • jest w stanie samodzielnie zidentyfikować obszary do swojego samokształcenia i doskonalenia zawodowego

Do kogo jest skierowane szkolenie: 

 • osoby zajmujące się wystawianiem faktur,   
 • specjaliści ds. księgowości,
 • pracownicy biurowi,
 • pracownicy sekretariatu i recepcji
 • sprzedawcy

Trener: dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych

 

Czas trwania szkolenia:

5 godzin dydaktycznych(1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 30 minut
- 12:45 - 13:30

Od 9 do 10:30

 1. Ogólne zasady wystawiania faktur a Struktura Faktura wersja 3
  - czynności podlegające pod podatek VAT
  - podatnik VAT czynny i zwolniony-różnice
  - transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
  - obowiązek wystawienia faktury
  - kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
  - terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne
  - w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?
  - wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych
 2. W jakich przypadkach wymagany jest NIP na paragonie od dnia 01.01.2020 r.
  - zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
  - zasady zaokrąglania kwot na fakturze
  - wystawianie faktur w walucie
  - moment podatkowy a moment wystawienia faktury
  - zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze
  - zasady stosowania stawek: 0%, zw i np.
  - klasyfikacja towarów i usług według PKWIU, a nomenklatura scalona

 

Od 10:45-12:15

        3. Informacje jakie muszą zawierać faktury dla towarów i usług
           - kiedy dokument jest fakturą
           - pojęcie faktury wg ustawy o VAT
           - katalog obowiązkowych danych na fakturze
            - najczęściej popełniane błędy na fakturach z uwzględnieniem przykładów
            - weryfikacja podatników-biała lista podatników, VIES
           - przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:
           - dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT
           - faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT
           - faktura za przejazd autostradą
           - faktura za przejazd środkami transportu publicznego
           - faktura uproszczona
           - dane fakultatywne na fakturach
           - przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:
           •    metoda kasowa
           •    samofakturowanie
           •    odwrotne obciążenie
           •    procedura VAT marża
           •    faktura VAT RR po zmianach
           •    wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE


        4. Fakturowanie transakcji zagranicznych i objętych odwrotnym obciążeniem
           - fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE
           - wystawianie faktur eksportowych
            - faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z UE i krajów trzecich

Od 12:45-14:15

Zasady fakturowania zaliczek
- przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową
- przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
- terminy wystawiania faktur zaliczkowych
- rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową
- faktura zaliczkowa i końcowa wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym
- dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa
- faktura zaliczkowa jako faktura końcowa

6. Korygowanie danych na fakturach
- faktura korygująca a nota korygująca
- dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
- dane jakie powinna zawierać nota korygująca
- możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących
- korygowanie faktury korygującej
- anulowanie faktur

7. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury
- kto może wystawić duplikat faktury?
- dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury

8. Faktura Pro-forma
- czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym?
- konsekwencje wystawienia faktury pro-forma
- czy należy przechowywać faktury pro-forma?
- jak prawidłowo wystawić fakturę pro-forma?

9. Mechanizm podzielonej płatności
- które faktury wymagają dodatkowego zapisu „mechanizm podzielonej płatności”
- faktury zaliczkowe a „mechanizm podzielonej płatności”
- Split payment a odpowiedzialność karnoskarbowa podatnika
- obowiązek założenia rachunku bankowego VAT
- zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT, 

-faktury gotówkowe a „mechanizm podzielonej płatności”

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Strona w budowie.

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
08.30-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia szkolenia zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
09:00 – rozpoczęcie szkolenia

Partnerzy

Aktualności

przydatne linki

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami