Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Nazwa szkolenia
Status szkolenia
Miejsce szkolenia
2021-12-03
2021-03-25
Prowadzenie KPiR- zasady podatkowe prowadzenia uproszczonej księgowości
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-23
2021-04-27
Specjalista ds. VAT- kurs dla początkujących
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-05
2021-02-05
Podatek u źródła 2021 (4 godziny)
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-04
2021-02-04
Spółki transparentne podatkowo – komandytowe w świetle zmian podatkowych. Jakie przepisy podatkowe obowiązują dla nich w 2021 roku i jakie schematy podatkowe ich dotyczą?
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-01-21
2021-01-21
Strona w budowie...
Szkolenie zakończone
2020-12-10
2020-12-10
Zmiany podatkowe w 2021 roku – najważniejsze regulacje
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-09
2020-12-09
Podatkowe zamknięcie roku 2020 roku dla podatników CIT i VAT oraz IP BOX
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-07
2021-04-26
Ekspert ds. podatków z uwzględnieniem aktualnych zmian podatkowych
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-02
2021-02-10
Specjalista ds. VAT - kurs dla zaawansowanych
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-01
2020-12-01
Czas pracy w 2020/2021
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-26
2020-11-26
Nowy JPK, zastosowanie w praktyce. Najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-12
2020-11-12
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Rozliczenie podatkowe. Najnowsze wyroki i interpretacje oraz zmiany od 2020 roku
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-09
2020-11-09
Ceny transferowe- zasady sporządzania od 2020 roku ( 5 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-05
2020-11-05
Egzekucja administracyjna w czasie pandemii i po niej
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-27
2020-10-27
Nowy JPK - korzystanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-22
2020-10-22
Podatek VAT w 2020 roku z uwzględnieniem aktualnych zmian ( 5 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-21
2020-10-21
Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w tym CRBR
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-20
2020-10-20
Schematy podatkowe – najnowsze objaśnienia Ministerstwa Finansów ( 6 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-16
2020-10-16
Nowy JPK - stosowanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-15
2020-10-15
Fakturowanie w 2020 roku
Szkolenie zakończone
Kielce

Specjalista ds. VAT - kurs dla zaawansowanych

Szkolenia podatkowe

Cel kursu:

Kurs ma na celu przedstawienie najistotniejszych kwestii oraz wskazówek praktycznych związanych z prezentowanym zakresem tematycznym prawa podatkowego i aktualizacje wiedzy niezbędnej do codziennej pracy w dziale księgowym, kancelarii podatkowej, biurze rachunkowym czy w zarządzaniu firmą.

Korzyści dla uczestników kursu:

 • zdobycie umiejętności związanych z praktyczną interpretacją przepisów z wybranego obszaru prawa podatkowego będącego przedmiotem kursu
 • uczestnik może dokonać samodzielnej analizy ryzyka podatkowego oraz dobrać właściwe rozwiązania pod określone przypadki występujące w działalności gospodarczej
 • uczestnik jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności oraz potrafi je wykorzystać w praktyce
 • jest w stanie samodzielnie zidentyfikować obszary do swojego samokształcenia i doskonalenia zawodowego
 • możliwość poszerzenia wiedzy podatkowej, jej aktualizacji w zakresie najnowszych zmian
  i interpretacji,
 • wymiana doświadczeń oraz  konsultacje z ekspertami i  doradcami podatkowymi prowadzącymi kurs.

Do kogo jest skierowany kurs: 

 • dyrektorzy finansowi,
 • główni księgowi,
 • samodzielni księgowi,
 • pracownicy działów księgowych,
 • pracownicy biur rachunkowych,
 • specjaliści ds. księgowości w firmach produkcyjnych,
 • handlowych i usługowych,
 • zarządzający firmami oraz właściciele firm.

Trener: dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych

 

Czas trwania kursu:

40 godzin dydaktycznych(1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

6 godzin dziennie

Zajęcia odbywają się w dniach:


02.12.2020

09.12.2020

16.12.2020

13.01.2021

20.01.2021

27.01.2021

10.02.2021

Dzień 1 – 6 godzin

1. Obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego, rejestr podatników VAT wykreślonych, niezarejestrowanych i przywróconych, nowelizacja wprowadzająca od 1 września 2019 r. nowy rejestr podatników VAT czynnych zawierający nazwę, adres, numery rachunków bankowych oraz historię rejestracji na potrzeby podatku VAT,

2. Zwolnienie podmiotowe (dodanie nowych branż wykluczonych ze zwolnienia m. in. dostawa części do motocykli i samochodów, preparaty kosmetyczne oraz elektronika, ściąganie długów) i zwolnienia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT, likwidacja zwolnienia przedmiotowego w zakresie usług towarzyszących usłudze ubezpieczeniowej, nowa definicja pierwszego zasiedlenia),

3. Centralizacja rozliczeń VAT w sektorze publicznym (skutki dla sektora komercyjnego).

4. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT:
a) zasada powszechności podatku VAT a szeroki zakres opodatkowania VAT,
b) pojęcie czynności opodatkowanych, zwolnionych, wyłączonych z opodatkowania oraz niepodlegających opodatkowaniu przez sprzedającego,
c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie.

5. Czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT.
a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa, pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty, darowizny,
b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
c) czynności niestanowiące przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej.

6. Dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment) jako nowe narzędzie fiskusa do walki z wyłudzeniami:
a) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment (nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT),
b) split payment a odpowiedzialność solidarna,
c) nowe sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
d) wprowadzenie od 1 listopada 2019 r. możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
e) split payment a transakcje w walucie obcej,

Dzień 2 – 4 godziny

7. Ewidencja VAT:
a) ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
b) jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT,
c) forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
d) ewidencje i dokumentacja prowadzona w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
e) ewidencja VAT a deklaracja VAT (zasada spójności, praktyka organów podatkowych),
f) nowy JPK_VAT od 1 lipca 2020 r. (połączenie ewidencji z deklaracją VAT),
g) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
h) wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur,
i) rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do przesyłania wykazu faktur zakupowych.

8. Rodzaje, formy i termin składania struktur VAT:
a) okresy rozliczeniowe w podatku VAT (ograniczenia w zakresie rozliczeń kwartalnych),
b) rodzaje i forma składanych deklaracji VAT,
c) likwidacja deklaracji VAT i związane z tym konsekwencje dla podatników,

d) struktury wysyłane na żądanie do organów podatkowych

9. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku:
a) stawki i zwolnienia podatkowe (przedłużenie okresu obowiązywania stawek podatkowych 23% i 8 %),
b) nowelizacja stawek VAT poprzez stworzenie nowej matrycy stawek i związane z tym ujednolicenie stawek VAT,
c) przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
d) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
e) Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej podatnika,
f) stawka 0% w przypadku transakcji krajowych,
g) zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT (m. in. sprzedaż nieruchomości zabudowanych i związane z tym nowe podejście do pojęcie pierwszego zasiedlenia, usługi opieki medycznej, szkolenia, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, najem na cele mieszkaniowe).

Dzień 3 – 6 godzin

10. Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatkowana podatkiem VAT:,
a) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
b) sprzedaż na próbę,
c) wieczyste użytkowanie gruntów,
d) leasing finansowy.

11. Odpłatne świadczenie usług:
a) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
b) czynności nie stanowiące świadczenia usług,
c) usługa kompleksowa,
d) moment wykonania usługi.

12. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:
a) darowizny,
b) przekazania w ramach reprezentacji i reklamy,
c) przekazania na rzecz pracowników,
d) nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego oraz telefonu służbowego na cele prywatne,
e) akcje marketingowe,
f) sprzedaż premiowa,
g) prezenty o małej wartości.

13. Obowiązek podatkowy VAT – czynności krajowe:
a) szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego – transport, budownictwo, media, najem, dzierżawa, dostawa nieruchomości, dostawa złomu, sprzedaż licencji, praw autorskich,
b) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
c) brak wpływu wystawienia faktury na obowiązek podatkowy,
d) szczególne zasady opodatkowania usług budowlanych, najmu, dzierżawy, leasingu itp. transakcji,
e) rozliczenie VAT w sposób kasowy.

Dzień 4 – 6 godzin

14. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:
a) fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
b) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
c) faktury uproszczone – nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania,
d) kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych,
e) zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej,
f) duplikaty faktur,
g) sposób przesyłania i przechowywania faktur.

15. Zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących i not korygujących:
a) anulowanie czy korygowanie faktury?
b) termin wystawienia faktur korygujących,
c) faktura korygująca „do zera” oraz faktura korygująca określone dane faktury pierwotnej,
d) uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
e) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
f) korekty in plus i in minus (korekty bieżące i wsteczne),
g) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy,
a) przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
b) dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
c) sposób wystawienia noty korygującej,
d) akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.

16. Refakturowanie:
a) definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
b) czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
c) refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania,
d) data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
e) refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia) a problematyka świadczeń kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i ETS, pytanie NSA do ETS – oczekiwanie na rozstrzygnięcie.

17. Zasady przechowywania faktur:
a) okres, w którym należy przechowywać faktury,
b) sposób przechowywania faktur,
c) udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym.

Dzień 5 – 6 godzin

18. Kasy rejestrujące w 2020 r – rewolucyjne zmiany dla podatników:
a) dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online,
b) nowe zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej,
c) do kiedy będą mogły funkcjonować kasy z kopią papierową i elektroniczną?
d) zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów,
h) nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (m. in. zmiany dot. zwolnień z kas fiskalnych, m.in. przy sprzedaży na rzecz pracowników).

19. Odliczenie podatku naliczonego:
a) odliczanie VAT od samochodów osobowych oraz paliwa,
b) kwalifikacja wydatku na gruncie CIT a odliczenie VAT,
c) usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
d) faktury od nieuczciwych kontrahentów(m. in. „puste faktury”),
e) odliczanie w przypadku błędów małej i dużej wagi na fakturach.

20. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:
a) obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję,
b) ustalenie współczynnika z naczelnikiem urzędu skarbowego,
c) zasady ustalania współczynnika sprzedaży,
d) obrót wyłączony z obliczania współczynnika.

21. Zmiany w zakresie odliczania VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych (do działalności gospodarczej oraz do celów niezwiązanych z DG):
a) omówienie obszarów działalności, w przypadku których nowelizacja zmieni fundamentalne zasady dotyczące rozliczania VAT,
b) metody obliczania zakresu prawa do odliczenia (prewspółczynnika),
c) korekta odliczenia częściowego podatku po zakończeniu roku podatkowego,
d) nowe przepisy o korektach a dotychczasowe regulacje dotyczące odliczania częściowego VAT,
e) w przypadku sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej (m.in. zagadnienie „nakładania się” proporcji).

22. Dodatkowe zobowiązanie podatkowego w VAT (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):
a) okoliczności zastosowania sankcji 20%, 30% i 100% (projektowana sankcja 15%),
b) okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji,
c) sankcje a ulga na złe długi.

Dzień 6 – 6 godzin

23. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) z uwzględnieniem zmian w przepisach:
a) przemieszczenie towarów jako WDT,
b) obowiązek podatkowy z tytułu WDT,
c) zaliczki w WDT,
d) podstawa opodatkowania w WDT,
e) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
f) WDT rozliczane w systemie kwartalnym,

24. Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) z uwzględnieniem nowelizacji przepisów:
a) przemieszczenie jako WNT,
b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) zaliczki w WNT,
d) podstawa opodatkowania w WNT,
e) magazyn konsygnacyjny.

Dzień 7 – 6 godzin

25. Eksport towarów:
a) eksport bezpośredni i pośredni,
b) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
c) obowiązek podatkowy,
d) zaliczki w eksporcie,
e) podstawa opodatkowania.

26. Import towarów:
a) podatnik w imporcie towarów,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) zasady ustalania podstawy opodatkowania na przykładach,
d) procedura uproszczona rozliczenia importu towarów.

27. Rozliczanie podatku VAT w przypadku transakcji trójstronnych:
a) podmioty uczestniczące w transakcji trójstronnej,
b) warunki transportu towarów oraz ubezpieczenia a transakcja trójstronna,
c) obowiązki rejestracyjne związane z transakcjami trójstronnymi,
d) miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji trójstronnej,
e) wykazywanie transakcji trójstronnej uproszczonej w deklaracji VAT,
f) różnice pomiędzy transakcją trójstronną uproszczoną a transakcją łańcuchową,
g) wpływ warunków transportowych na miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji łańcuchowej,
h) fakturowanie transakcji trójstronnej uproszczonej,

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Strona w budowie.

Kurs odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed kursem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
08.30-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia kursu zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
09:00 – rozpoczęcie kursu

Aktualności

przydatne linki

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami