Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Nazwa szkolenia
Status szkolenia
Miejsce szkolenia
2021-12-03
2021-03-25
Prowadzenie KPiR- zasady podatkowe prowadzenia uproszczonej księgowości
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-23
2021-04-27
Specjalista ds. VAT- kurs dla początkujących
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-05
2021-02-05
Podatek u źródła 2021 (4 godziny)
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-04
2021-02-04
Spółki transparentne podatkowo – komandytowe w świetle zmian podatkowych. Jakie przepisy podatkowe obowiązują dla nich w 2021 roku i jakie schematy podatkowe ich dotyczą?
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-01-21
2021-01-21
Strona w budowie...
Szkolenie zakończone
2020-12-10
2020-12-10
Zmiany podatkowe w 2021 roku – najważniejsze regulacje
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-09
2020-12-09
Podatkowe zamknięcie roku 2020 roku dla podatników CIT i VAT oraz IP BOX
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-07
2021-04-26
Ekspert ds. podatków z uwzględnieniem aktualnych zmian podatkowych
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-02
2021-02-10
Specjalista ds. VAT - kurs dla zaawansowanych
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-01
2020-12-01
Czas pracy w 2020/2021
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-26
2020-11-26
Nowy JPK, zastosowanie w praktyce. Najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-12
2020-11-12
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Rozliczenie podatkowe. Najnowsze wyroki i interpretacje oraz zmiany od 2020 roku
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-09
2020-11-09
Ceny transferowe- zasady sporządzania od 2020 roku ( 5 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-05
2020-11-05
Egzekucja administracyjna w czasie pandemii i po niej
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-27
2020-10-27
Nowy JPK - korzystanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-22
2020-10-22
Podatek VAT w 2020 roku z uwzględnieniem aktualnych zmian ( 5 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-21
2020-10-21
Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w tym CRBR
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-20
2020-10-20
Schematy podatkowe – najnowsze objaśnienia Ministerstwa Finansów ( 6 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-16
2020-10-16
Nowy JPK - stosowanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-15
2020-10-15
Fakturowanie w 2020 roku
Szkolenie zakończone
Kielce

Zmiany podatkowe w 2021 roku – najważniejsze regulacje

Szkolenia podatkowe

Cel szkolenia:
 
Szkolenie ma na celu wskazanie najważniejszych zmian, które zostały wdrożone w 2020 i 2021 roku, również w wyniku pandemii oraz do których należy się przygotować.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Wypracowanie prawidłowych mechanizmów rozliczeniowych przy zmianach podatkowych wydaje się być także nad wyraz istotne w obecnej sytuacji gospodarczej, mając na względzie nadciągający kryzys
finansowy oraz istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości podatkowej.

Do kogo jest skierowane szkolenie:

  • doradcy podatkowi,
  • księgowi,
  • dyrektorzy finansowi,
  • kontrolerzy finansowi,
  • przedsiębiorcy,
  • zarządzający firmami oraz właściciele firm,

Trener: dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych

 

 Czas trwania szkolenia:

4 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:00
- przerwa 15 min
- 12:15 - 13:00

 
 
1.Stosowanie przez podmiot nowej struktury JPK-v7m/v7k w kontekście zamknięcia roku i
rozliczenia podatku VAT.
 
a) weryfikacja transakcji pod kątem grup towarowo-usługowych za okres październik-grudzień
b)analiza sprzedaży fiskalizowanej z punktu widzenia oznaczeń w JPK v7m i zgodności z paragonami
i fakturami do paragonów
c)
zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione , jakie najczęstsze typy błędów
wymagają korekty
d) Centralny Rejestr Danych Podatkowych i jego zastosowanie przez urzędy skarbowe w zakresie
analizy danych wysyłanych przez podmioty w JPK
 
2.Zmiany od dnia 1 stycznia 2021 r. i ich zastosowanie w podmiocie – SLIM VAT
 
a) Zniesienie obowiązku uzyskania potwierdzenia doręczenia faktury korygującej:
- warunek rozliczenia korekt in minus przez sprzedawcę w miesiącu wystawienia,
-dokumentacja uprawniająca do rozliczenia wystawionej korekty,
- skutki dla nabywcy towarów lub usług – obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego bez
oczekiwania na fakturę korygującą.
b) Zasady rozliczania faktur korygujących.
c)Kursy walut – nowe zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych.
d)WIS – wprowadzenie terminu ważności WIS.
e)Wydłużenie terminu na odliczenie podatku naliczonego.
f)Usługi noclegowe – odliczenie podatku naliczonego przy usługach refakturowanych.
g)Zmiany w obowiązkowej płatności podzielonej:
-wyłączenie obowiązku MPP przy kompensatach innych niż kodeksowe,
- nowe brzmienie załącznika nr 15 (dostosowanie do PKWiU 2015)
h) Zmiany w limicie przekazywanych prezentów w kontekście ich opodatkowania
 
3. ESTOŃSKI CIT i jego zastosowanie w spółce od 2021 roku
 
- podmioty uprawnione i nieuprawnione do ryczałtu:
- ograniczenie w zakresie struktury własnościowej i bezpośrednich powiązań kapitałowych
- limit przychodowy
- warunki dotyczące zatrudnienia i struktury przychodów
- zróżnicowanie opodatkowania tzw. małych podatników i pozostałej kategorii podatników
- kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych
- przedmiot opodatkowania i określanie podstawy opodatkowania w nowym podatku
- znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego
- co z ulgami i rozliczaniem straty podatkowej przy estońskim CIT?
- odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego
 
4. Co ze spółkami komandytowymi, kiedy zmiany w opodatkowaniu?
 
⎯ zmiany w 2021 r. a rok obrotowy spółki komandytowej
- co ze spółkami jawnymi, czy będą podatnikami CIT?
- co z zasadami odpowiedzialności wspólników i członków zarządu wobec kontrahentów i Skarbu
Państwa po zmianach?
- jakie czynności restrukturyzacyjne należy podjąć w spółce komandytowej?
- zasady opodatkowania w 2021 roku poszczególnych wspólników spółki komandytowej

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Strona w Budowie.

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
08.30-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia szkolenia zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
09:00 – rozpoczęcie szkolenia

Aktualności

przydatne linki

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami