Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Nazwa szkolenia
Status szkolenia
Miejsce szkolenia
2021-12-03
2021-03-25
Prowadzenie KPiR- zasady podatkowe prowadzenia uproszczonej księgowości
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-23
2021-04-27
Specjalista ds. VAT- kurs dla początkujących
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-05
2021-02-05
Podatek u źródła 2021 (4 godziny)
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-04
2021-02-04
Spółki transparentne podatkowo – komandytowe w świetle zmian podatkowych. Jakie przepisy podatkowe obowiązują dla nich w 2021 roku i jakie schematy podatkowe ich dotyczą?
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-01-21
2021-01-21
Strona w budowie...
Szkolenie zakończone
2020-12-10
2020-12-10
Zmiany podatkowe w 2021 roku – najważniejsze regulacje
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-09
2020-12-09
Podatkowe zamknięcie roku 2020 roku dla podatników CIT i VAT oraz IP BOX
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-07
2021-04-26
Ekspert ds. podatków z uwzględnieniem aktualnych zmian podatkowych
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-02
2021-02-10
Specjalista ds. VAT - kurs dla zaawansowanych
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-01
2020-12-01
Czas pracy w 2020/2021
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-26
2020-11-26
Nowy JPK, zastosowanie w praktyce. Najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-12
2020-11-12
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Rozliczenie podatkowe. Najnowsze wyroki i interpretacje oraz zmiany od 2020 roku
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-09
2020-11-09
Ceny transferowe- zasady sporządzania od 2020 roku ( 5 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-05
2020-11-05
Egzekucja administracyjna w czasie pandemii i po niej
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-27
2020-10-27
Nowy JPK - korzystanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-22
2020-10-22
Podatek VAT w 2020 roku z uwzględnieniem aktualnych zmian ( 5 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-21
2020-10-21
Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w tym CRBR
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-20
2020-10-20
Schematy podatkowe – najnowsze objaśnienia Ministerstwa Finansów ( 6 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-16
2020-10-16
Nowy JPK - stosowanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-15
2020-10-15
Fakturowanie w 2020 roku
Szkolenie zakończone
Kielce

Podatkowe zamknięcie roku 2020 roku dla podatników CIT i VAT oraz IP BOX

Szkolenia podatkowe

Cel szkolenia:

Zajęcia mają na celu szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów podatkowych podczas zamknięcia roku w podmiotach. Podczas szkolenia
przedstawione zostaną regulacje prawne związane z zamknięciem roku, które są źródłem najczęstszych wątpliwości oraz sporów z organami podatkowymi, w tym m. in. ujęcie przychodów
oraz kosztów na przełomie roku, zakres wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, czy też odliczanie VAT oraz zmiany z tytułu COVID. Dodatkowo na szkoleniu poznamy podmioty, warunki oraz zasady korzystania z preferencji IP Box.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • zdobycie umiejętności związanych z praktyczną interpretacją przepisów z wybranego obszaru prawa podatkowego będącego przedmiotem szkolenia
  • uczestnik może dokonać samodzielnej analizy ryzyka podatkowego oraz dobrać właściwe rozwiązania pod określone przypadki występujące w działalności gospodarczej
  • uczestnik jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności oraz potrafi je wykorzystać w praktyce
  • jest w stanie samodzielnie zidentyfikować obszary do swojego samokształcenia i doskonalenia zawodowego

Do kogo jest skierowane szkolenie: 

  • osoby zajmujące się wystawianiem faktur,   
  • specjaliści ds. księgowości,
  • pracownicy biur rachunkowych

Trener: dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych

 

Czas trwania szkolenia:

4 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

Zajęcia odbywają się w godzinach:

- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:00
- przerwa 15 minut
- 12:15 - 13:00

- przerwa 15 minut

- 13:15 - 15:00

I IP Box
 
1. Podmioty uprawnione do skorzystania z preferencji IP Box
2.Warunki korzystania z preferencji IP Box
3.Zasady opodatkowania dla potrzeb IP Box
4.Ewidencja rachunkowa na potrzeby IP Box
5.Zeznanie roczne i termin zapłaty podatku
 
II Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku CIT w podmiocie
 
1.Przychód podatkowy w CIT
a) Należności wyłączone z pojęcia przychodu podatkowego w podmiocie – jak rozliczyć
refundacje PFR i inne
b) Moment rozpoznania przychodu ( wykonanie usługi, sprzedaż majątku, rozliczenia
okresowe) w podmiocie
c)otrzymanie należności a powstanie przychodu – zaliczki, przedpłaty,
d)Korekta przychodu – moment ujęcia w dochodowym a w VAT
e) przekazane i otrzymane darowizny a ich rozliczenie w CIT z uwzględnieniem zmian z tyt.
COVID
 
2.Koszty uzyskania przychodu w podmiocie
a) Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu – omówienie najważniejszych
przykładów z art. 16 ustawy o CIT w kontekście rozliczenia w podmiocie
b)Kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu
c)Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców – praktyczne przykłady ujęcia w kosztach
wydatków w podmiocie
d) koszty reprezentacji i reklamy z uwzględnieniem podatku VAT jako kosztu
 
3.Ulga na złe długi – zasady stosowania w 2020 r. w kontekście zmian COVID
 
4.Rozliczenie straty podatkowej jako korekty wstecz
 
5.Nabycie środków trwałych do produkcji towarów do walki z COVID
 
6.Zgłoszenia MDR-3 w zakresie rozliczenia podatku CIT
 
7.TPR-C jako informacja dotycząca obowiązków dokumentacyjnych dla niektórych podmiotów
powiązanych
 
III Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku VAT:
 
1.Należyta staranność a odliczenie VAT – wyjaśnienia MF, praktyka organów skarbowych, zasady
tworzenia procedur w podmiocie
 
2.Nowy JPK VAT – jak uniknąć najczęstszych błędów przez podmioty
 
3. Przygotowanie korekty rocznej podatku VAT w przypadku podatników świadczących również usługi
zwolnione oprócz opodatkowanych
 
4. Zgłoszenia MDR-3 w zakresie rozliczenia podatku VAT
 

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Strona w budowie.

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
08.30-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia szkolenia zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
09:00 – rozpoczęcie szkolenia

Aktualności

przydatne linki

infonetax sp. z o. o.

ul. karola olszewskiego 6, 25-663 kielce

nip: 6572736550

dołącz do nas

bądź na bieżąco z nowościami